Wiertz Gastvrij: 5 tips om tot een uitgebalanceerd personeelsbeleid te komen

Heeft u medewerkers in dienst? Dan zal u de waarde van goed personeelsbeleid aan den lijve ondervinden. Immers, het levert u als ondernemer diverse bedrijfseconomische en managerieke voordelen op. Denk bijvoorbeeld aan het overzicht wat het oplevert en de rust die u er voor terugkrijgt in de wetenschap dat u het goed geregeld heeft voor uw krachten. Daarbij laat u zien dat u uw medewerkers serieus neemt en zij varen er wel bij. Door uw inzet zult u namelijk goede medewerkers weten aan te trekken, te motiveren en te behouden. En dat is zeker in de huidige arbeidsmarkt winst!

Zomaar een aantal tips om tot een goed uitgebalanceerd personeelsbeleid te komen:

  1. Binden en Boeien

Als u met regelmaat een teamoverleg plant, betrekt u uw medewerkers bij uw bedrijfsvoering. Uw team zal zich meer betrokken voelen en uw mensen zullen zich gewaardeerd voelen. Wees dan ook bereid om de mening van uw team mee te laten wegen in uw besluiten. Denk bijvoorbeeld bij het samenstellen van de nieuwe kaart: uw medewerkers zullen nog meer in staat zijn de gerechten aan de gast ‘te verkopen’.

Betrek daarom altijd uw krachten bij veranderingen binnen uw bedrijf. Zij zullen meer genegen zijn met de aanstaande veranderingen mee te gaan.

  1. Opleiden

Bij een goed personeelsbeleid is de medewerker het middelpunt. Dat begint altijd met inwerken. Daarna is het van belang om te weten wat de individuele behoefte is van uw team en daar uw scholingsbeleid op aan te passen. Het aanbieden van opleidingsmogelijkheden/trainingen is een geweldige tool voor u ter bevordering van de ontwikkeling van uw medewerkers (en dus uw bedrijf).

  1. (Door-)groei mogelijk maken

Als u in uw bedrijf krachten heeft die al langer hetzelfde werk doen, loopt u het risico dat zij ontevreden worden en ‘om zich heen gaan kijken’. Mocht de bedrijfsomvang het niet toelaten om concrete promotiestappen mogelijk te maken, kunt u wel de kracht subtaken geven zoals het samenstellen van de wijnkaart, nieuwe presentatiemethodes ontwikkelen, gedeeltelijke inkoop te doen, et cetera.

Hiermee betrekt u de kracht concreet bij de bedrijfsvoering, geeft u ruimte voor inspraak en bevredigt u de behoeft van de kracht om naast reguliere taken ook andere te vervullen. Ook willen medewerkers financiële stappen kunnen maken. Ook u doet er verstandig aan om de mogelijkheden duidelijk te communiceren en te betrekken in uw beoordelingscriteria / functioneringsgesprekken. 

  1. (Prestatie-)beloning

Het is tegenwoordig bijna gemeengoed geworden dat u als werkgever bij werving en selectie én behouden van personeel in staat geacht wordt een flexibel beloningsysteem te hanteren dat past bij de individuele behoefte van de werknemer. Dit slaat beslist niet alleen op de primaire voorwaarden (salaris) maar zeker ook op andere voorwaarden (werkweek, vrije avonden / weekend). Ook incentives of prestatiebeloning wordt tegenwoordig steeds vaker ingezet: een etentje voor diegene die de meeste flessen wijn verkoopt in een periode. Maar het kan ook een meer structureel karakter hebben: als het bedrijf een goed jaar achter de rug heeft wordt het natuurlijk bijzonder gewaardeerd als uw medewerkers, die daar een bijdrage aan leverden, daarvoor worden beloond in de vorm van winstdeling.

  1. Sla de handen ineen

De horeca in zijn algemeenheid heeft individualistische trekjes. Op de vraag hoe gaat het met je zullen 8 van de 10 ondernemers aangeven dat het prima loopt. Men hangt de ‘vuile was’ niet of nauwelijks buiten. Toch ligt ook hier de kracht in samenwerken, in plaats van tegen elkaar te vechten.

Probeer met je straat, directe collega’s of met gelijkgestemde bedrijven samenwerkingsverbanden op te zetten. In de grotere steden heeft dat al geleid tot het samen aankopen van panden om medewerkers te huisvesten. Maar kleinschaliger kan het natuurlijk ook: denk maar aan collegiaal overleg, zoek samen naar goed personeelspool of organiseer samen leuke events die aansprekend zijn voor uw medewerkers.

Wilt u vrijblijvend eens sparren om te kijken hoe wij gezamenlijk medewerkers kunnen aantrekken? U bent van harte welkom op ons standnummer BB420 of u kunt contact opnemen met mij via www.wiertzgastvrij.com!

 WIERTZ 5B7A7599 LR

Taco van der Bijl, branchemanager Wiertz Gastvrij

Image