Privacy

Inleiding
MECC Maastricht B.V. (hierna te noemen "MECC"), streeft er naar dat persoonlijke gegevens van haar klanten en bezoekers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd worden. MECC houdt zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is MECC Maastricht B.V., Dubois Domein 5a, 6229 GT Maastricht

Verwerking van persoonsgegevens
MECC legt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens vast. Dit is o.a. het geval wanneer u deelneemt aan een beurs of congres, een abonnement neemt op een van onze nieuwsbrieven, uw interesse opgeeft of op een andere wijze uw belangstelling kenbaar maakt, of anderszins contact heeft met MECC. Het gaat hierbij om gegevens zoals contactgegevens, transactiegegevens, socio-demografische kenmerken, functiegegevens en/of opgegeven interesses. MECC gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering, en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van MECC op de hoogte te houden. Uw gegevens kunnen ook aan zorgvuldig geselecteerde derden ter beschikking worden gesteld voor het verstrekken van informatie of aanbiedingen, echter alleen wanneer u hier vooraf toestemming voor heeft verleend. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden.

Uw e-mailadres
Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld tijdens het registratieproces van een beurs, dan kan dit adres gebruikt worden om u als klant te informeren over voor u relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van MECC. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden. Het is ook mogelijk dat u ermee heeft ingestemd dat uw e-mailadres wordt gebruikt voor het incidenteel ontvangen van voor u relevante informatie omtrent producten, aanbiedingen en acties van en door MECC of andere bedrijven. Deze bedrijven worden door MECC zorgvuldig geselecteerd.

Afmelden
Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per e-mail) kunt u zich afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in de desbetreffende nieuwsbrief. Indien dit niet mogelijk is, kunt u dit ook schriftelijk doen: MECC Maastricht B.V., t.a.v. Marketing & Communications, Dubois Domein 5a, 6229 GT Maastricht.

Klikgedrag en IP-adres
Op de websites van MECC worden algemene bezoekgegevens bijgehouden m.b.v. Google Analytics, zonder dat deze de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze optimaliseert MECC haar dienstverlening. Om dit te kunnen doen maakt MECC ook gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. Ze kunnen worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages.

Gebruik van Cookies door MECC
Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op uw computer op te slaan. MECC maakt gebruik van cookies om informatie te verzamelen over haar klanten, voor doeleinden van gerichte communicatie, waaronder het verstrekken van service-informatie rond haar producten en gerichte marketingactiviteiten rond de producten van MECC en eventueel door haar zorgvuldig geselecteerde derden. Websites van MECC die advertenties bevatten maken tevens gebruik van cookies. Deze houden bij welke advertenties al aan u vertoond zijn.

Hoe kunt u cookies weigeren?
U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. U kunt daarvoor uw webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Mozilla Firefox) instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van uw webbrowser). Als u cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn.

Inzage en correctie van uw gegevens
MECC biedt de mogelijkheid uw gegevens zowel in te zien alsmede te wijzigen aan de hand van uw persoonlijke (profiel) pagina. Tevens kunt u per mail of per post MECC verzoeken om inzage in uw gegevens. Als de informatie onjuist is kunt u deze aanpassen.

MECC en andere websites
Op de sites van MECC treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. MECC kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Wijzigingen
MECC behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Check daarom regelmatig dit Privacy Statement voor het privacy beleid van MECC.